ΑμεΑ
20/11/2023

1η Απόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

επιστροφή