ΑμεΑ
22/07/2021

Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)", λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων

Δείτε εδώ.

επιστροφή