ΑμεΑ
20/04/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 10 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B' Κύκλος)"

Δείτε εδώ.

επιστροφή