ΑμεΑ
20/04/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 5 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)"

Δείτε εδώ.

επιστροφή