ΑμεΑ
14/09/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο από τη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας", λόγω μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής της Πρόσκλησης.

Δείτε εδώ.

επιστροφή