ΑμεΑ
10/09/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 8 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

επιστροφή