ΑμεΑ
27/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή