ΑμεΑ
17/06/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή