ΑμεΑ
17/06/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση"

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή