ΑμεΑ
22/05/2020

Τελικός βαθμολογικός πίνακας κατάταξης με τα επιλέξιμα και μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια της δράσης "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση"

Δείτε εδώ τον πίνακα.

επιστροφή