ΑμεΑ
20/05/2020

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ψηφιακό Βήμα"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

επιστροφή