ΑμεΑ
17/03/2020

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (δείτε εδώ την Απόφαση), εντάσσονται επιπλέον 331 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση. 

Ειδικότερα, 304 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 11 στη δεύτερη περίοδο και 16 στην τρίτη περίοδο υποβολών.

επιστροφή