ΑμεΑ
11/02/2020

Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

επιστροφή