ΑμεΑ
25/06/2019

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή