ΑμεΑ
19/06/2019

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή