ΑμεΑ
17/05/2019

4η τροποποίηση/παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή