ΑμεΑ
18/10/2018

Απόφαση Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» - 1η περίοδος υποβολών

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή