ΑμεΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Nεοφυής Επιχειρηματικότητα''

Δείτε εδώ αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης και υποστηρικτικό υλικό για την ορθή συμπλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης λήγει στις 28/4/2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων προσωπικού

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητά στελέχη για την άμεση κάλυψη θέσεων απασχόλησης (Προγραμματιστές και Αναλυτές). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα έως τις 17/2/2017 στη διεύθυνση Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526, Αθήνα ή  ηλεκτρονικά στη διέυθυνση info@efepae.gr. Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου των Αξιολογητών που διαθέτει, κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσοτυ Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση

Παραρτήματα

Τελευταία Νέα

16/02/2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης και υποστηρικτικό υλικό για την ορθή συμπλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης λήγει στις 28/4/2017.

περισσότερα