ΑμεΑ
22/02/2017

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 12/8-2-2017 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

20/02/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 37Α/10-2-2017 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

17/02/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 28/9-2-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

16/02/2017

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Nεοφυής Επιχειρηματικότητα''

Δείτε εδώ αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης και υποστηρικτικό υλικό για την ορθή συμπλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης λήγει στις 28/4/2017.

15/02/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 27/9-2-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Δείτε εδώ την απόφαση

14/02/2017

Προσωρινός κατάλογος δυνητικών διακαιούχων του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" και καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous  Εμφάνισε 1 από 45 σελίδες   Next Last
επιστροφή