ΑμεΑ
10/03/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 37Β/10-2-2017 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

07/03/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων προσωπικού

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητά προγραμματιστές για την άμεση κάλυψη θέσεων απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση info@efepae.gr έως την Τετάρτη 15/3/2017.

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

03/03/2017

Ενεργοποίηση του Τest Καταλληλότητας και Διαδικασία Αξιολόγησης για τη Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές"

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους αξιολογητές που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΑΠ.: 6195/1885/Α2/21-10-2016 ΥΑ ότι τη Δευτέρα 6/3/2017 θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr/mis)  το Test Καταλληλότητας, καθώς και η ενέργεια Αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της Δράσης  «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

Η διαδικασία εξέτασης των αξιολογητών μέσω του Τest θα διαρκέσει έως την Κυριακή 12/3/2017.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Τest,  θα πρέπει να αποσταλούν, αρχικά σκαναρισμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην αποδοχή των όρων αξιολόγησης και τα ασυμβίβαστα των αξιολογητών, καθώς και η Σύμβαση μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ – Αξιολογητή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης προτάσεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα της Σύμβασης και της Υ/Δ προσκομίζονται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του αρμόδιο εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.

Οι αναλυτικές οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν ήδη σταλεί ηλεκτρονικά (e-mail) σε όλους τους εν δυνάμει αξιολογητές.

03/03/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 65/6-2-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Δείτε εδώ την απόφαση

24/02/2017

Απόφαση Έγκρισης πρακτικού 12/8.2.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την ΑΠ: 8567/Β3 1254/25.11.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Δείτε εδώ την απόφαση

22/02/2017

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 12/8-2-2017 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 46 σελίδες   Next Last
επιστροφή