ΑμεΑ
16/02/2017

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Nεοφυής Επιχειρηματικότητα''

Δείτε εδώ αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης και υποστηρικτικό υλικό για την ορθή συμπλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης λήγει στις 28/4/2017.

επιστροφή