ΑμεΑ
30/12/2016

Τροποποίηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Τροποποιείται ο οδηγός ως προς το κεφάλαιο 14 "ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ" και το παράρτημα XVI "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ". Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή