ΑμεΑ
22/12/2016

5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως 30/12/2016 η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή